De Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Mede dankzij het vele werk dat gedaan wordt door onze vrijwilligers is de Stichting Orvelte Poort tot wat ze is: een erfgoedorganisatie die niet meer weg te denken is uit Orvelte en wijde omgeving. Samen werken bestuur en vrijwilligers aan het levend houden van de historie van Orvelte en het typisch Drentse karakter van het aangrenzend landschap.

Meld je aan als vrijwilliger!
Voor de uitbreiding van ons enthousiaste team zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De Stichting is op verschillende terreinen actief.  Zoals het beheer van de monumentale boerderij het Ottenshoes,  de rondleidingen door deze museumboerderij, het organiseren van activiteiten in en  rondom de boerderij. Ook verzorgen onze vrijwillige gidsen rondleidingen door het dorp en de prachtige omgeving. Om het verhaal van Orvelte levend te houden worden in het hoogseizoen  demonstraties  gegeven en oude ambachten getoond.   Deze verscheidenheid aan activiteiten brengt veel levendigheid met zich mee. De hulp van vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk.